Interview „Modern vloeistofmanagement”

Koelsmeermiddelen spelen op het eerste gezicht een schijnbaar onbeduidende rol in het gehele productieproces. Waarom is het desondanks een goed advies voor de gebruikers, grote waarde te hechten aan de keuze van de vloeistoffen?

Marcel Gros: In feite leiden vloeistoffen als zogenaamde hulpstoffen tot nu toe vaak een leven in de schaduw, omdat ze – oppervlakkig beschouwd – slechts een ondergeschikte schakel in de productieketen vormen. Dat gebruikers echter bijzondere aandacht moeten schenken aan de keuze ervan, bewijst een blik op de bedrijfseconomische balans: 18 procent van alle proceskosten in de metaalverwerkende industrie worden gevormd door koelsmeermiddelen en hun gebruik. Daarbij liggen de inkoopkosten voor Koelsmeermiddel concentraten bij slechts 5 tot 20 procent, terwijl het grootste deel van de vloeistofkosten bestaat uit bijvullen of sturing van de Koelsmeermiddel emulsies. Gerekend over de bedrijfsduur, kunnen deze snel 80 tot zelfs 95 procent van de totale vloeistofkosten uitmaken. De cijfers spreken voor zich en laten zien: de aanvankelijk goedkopere oplossing kan uiteindelijk de duurste worden. Om deze reden raden wij onze klanten aan, altijd alle kosten erin mee te berekenen en geven wij ze advies wat betreft een efficiënt vloeistofmanagement.

Wat bedoelt u met vloeistofmanagement en welke voordelen biedt het de gebruiker?

Marcel Gros: Vloeistofmanagement is gedateerd. Onze rhenus lubrineering gaat verder, zoals de naam al zegt: wij verbinden onze krachtige producten, in het Engels „lubricants“, met „engineering“, de gespecialiseerde proceskennis van onze ingenieurs. De voordelen kunnen heel aanzienlijk zijn. Tenslotte staan onze klanten uit de automobielindustrie, de luchtvaartindustrie of de metaalbewerking vandaag meer dan ooit onder druk om hun kosten voortdurend te verlagen en daarbij tegelijkertijd de leveringszekerheid en
-kwaliteit te verhogen. Precies hier ligt de kracht van rhenus lubrineering.

Welke methode gaat er achter schuil?

Marcel Gros: Met rhenus lubrineering sluiten wij ons aan op het in de economie bekende en beproefde industrial engineering. Vele bedrijven maken gebruik van deze methodiek om de productiviteit in de meest uiteenlopende sectoren systematisch te verhogen en uniforme standaarden voor vergelijkbare processen vast te leggen – en dat alles op een wetenschappelijk gefundeerde basis. Met rhenus lubrineering gaan wij echter de beslissende stap verder: voor de eerste maal hebben wij deze methode systematisch op bewerkingsprocessen toegepast die met gebruik van koelsmeermiddelen werken. Het resultaat mag gezien worden. Met onze algehele procesbeschouwing kunnen onze klanten hun productiekosten met wel 30 procent verlagen en meer besparen dan ze voor de koelsmeermiddelen betalen.

Hoe kunnen gebruikers deze besparingen concreet bereiken?

Marcel Gros: Eerst onderzoeken onze rhenus lubrineering-experts tot in de details alle bewerkingsprocessen van de klant en registreren ze systematisch alle relevante gegevens – van de bijvulhoeveelheid van concentraat tot het gebruik van additief of tot het vervangingsinterval van de centrale installaties. Op deze basis leggen wij dan samen met onze klanten realistische subdoelstellingen vast.

Kunt u voorbeelden geven?

Marcel Gros: Als wij bv. het additiefpercentage van het concentraat van 2,5 tot 2,0 procent kunnen verlagen, dan klinkt dat in eerste instantie niet spectaculair. Uit de praktijk van rhenus lubrineering zijn we echter te weten gekomen dat vooral de lopende kosten het gros van de productiekosten vormen en dat schijnbaar kleine decimalen – over het jaar heen genomen – al tot besparingen van 5 cijfers kunnen leiden. Vaak zijn het dus vermeend kleine stapjes, die tot grote besparingen in het eindeffect kunnen leiden.

Wat onderscheidt rhenus lubrineering van andere vloeistofmanagement-methoden?

Marcel Gros: Kort uitgedrukt: onze kennis. Want slechts enkele specialisten zijn empirisch en wetenschappelijk gezien in staat, zo diep door te dringen in het bewerkingsproces met gebruik van koelsmeermiddelen, dat ze exacte prognoses over de te verwachten besparingen kunnen afgeven Ook hier gaan wij een beslissende stap verder. Na meer dan 60 succesvol afgesloten toepassingen bij grote Duitse bedrijven kunnen wij zelfs bindende besparingen in technische specificaties vastleggen. Daarin garanderen wij onze klanten contractueel dat de berekende doelen daadwerkelijk behaald zullen worden.

Wat betekent rhenus lubrineering concreet voor uw klanten?

Marcel Gros: Het komt erop neer dat wij alle productieprocessen optimaliseren en ze tegelijkertijd veiliger en economischer opzetten, dit alles in nauwe samenwerking met de klant. Door een gerichte productkeuze en
-inkoop, een optimale onderhouds- en systeemtechniek, nauwkeurige laboratorium- en kwaliteitscontroles of het gericht vullen en reinigen van de productiemachines verlengen wij de standtijden van de gebruikte koelsmeermiddelen. Tegelijkertijd verlagen wij de kosten per werkstuk en beperken wij afgekeurde producten tot een minimum. Ook het juiste afvalbeheer, een nauwkeurige planning van de human resources en de gekwalificeerde opleiding van medewerkers dragen eraan bij het rendement te verhogen en tevens te voldoen aan alle geldende EU-richtlijnen met het oog op arbeidsveiligheid, gezondheids- en milieubescherming.

Inzake het thema EU-richtlijnen: hoe passen globalisering en een vloeistofmanagement-partner van de Neder-Rijn bij elkaar?

Marcel Gros: rhenus lubrineering stopt natuurlijk niet bij de landsgrenzen. Dankzij een globale afstemming met vergelijkbare standaarden garanderen wij dat onze klanten de resultaten ook kunnen overdragen op wereldwijd actieve dochterbedrijven. Juist dit argument overtuigt vooral internationaal opererende rhenus lubrineering-klanten, die het complexe vloeistofmanagement ook op hun buitenlandse vestigingen overdragen. Als werktuigmachines in fabrieken in de hele wereld vergelijkbare bewerkingsstappen uitvoeren, kunnen de in rhenus lubrineering geoptimaliseerde processen met slechts enkele individuele aanpassingen ook op andere productielocaties herhaald worden.

Over de persoon

Marcel Gros, Director Sales- en  Marketing, Rhenus Lub B.V.

 

Over Rhenus Lub

Rhenus Lub is een internationaal opererende systeemaanbieder van speciale smeermiddelen, toepassingsadvisering en procesoplossingen voor de metaalbe- en verwerking. Het in 1882 in Mönchengladbach opgerichte bedrijf ontwikkelt en produceert met water en niet met water mengbare koelsmeermiddelen voor de veeleisende verspaning, speciale producten voor de omvorming en speciale vetten en speciale oliën. Tot de klanten behoren leidende bedrijven in de machinebouw, in de automobielindustrie en de toeleveringsindustrie daarvan, in de walslager- en voedingsmiddelenindustrie en in de lucht- en ruimtevaart.

Met ongeveer 200 medewerkers produceert Rhenus Lub jaarlijks ca. 25.000 ton koelsmeermiddelen en speciale smeervetten. In 2005 behaalde het bedrijf een omzet van 58 milj. euro. Als innovatieleider investeert Rhenus Lub meer dan gemiddeld in Onderzoek & Ontwikkeling. Meer dan 20% van alle medewerkers zijn in dit bereik werkzaam. Rhenus Lub is met dochterbedrijven en buitenlandse vertegenwoordigingen in 29 landen in de hele wereld aanwezig.