Met een softwareoplossing op maat die uniek is in de wereld heeft Rhenus Lub de productie van speciale smeervetten in één keer in het digitale tijdperk van Industrie 4.0 gebracht. Daarmee slaagt deze middelgrote onderneming uit Mönchengladbach erin een enorme sprong voorwaarts te maken in de automatiseringstechniek, omdat de productie nu volgens gestandaardiseerde en reproduceerbare methoden is gedigitaliseerd. Het familiebedrijf produceert nu smeermiddelen van hogere kwaliteit en met maximale precisie op basis van strenge wetenschappelijke criteria en de hoogste industriële normen, zoals deze bijvoorbeeld in de automobielindustrie en in de machinebouw bekend zijn.

De sprong naar de voorhoede van „Industrie 4.0“ in de smeermiddelenchemie heeft Rhenus Lub lang en nauwgezet voorbereid. Al bij de inbedrijfstelling van de gespecialiseerde vetfabriek eind 2005 had het familiebedrijf uit Mönchengladbach met het oog op de toekomst ca.1200 sensoren, procesdetectoren, servomotoren en actuatoren op de vijftien productielijnen geïnstalleerd, die bijna allemaal elektronisch kunnen worden aangestuurd.
Maar niet alleen de gegevens uit de procesinstallatie zelf worden in het besturingssysteem van het productieproces ingevoerd. Ook informatie vanuit de goederenontvangst, over de materiaalbehoefteplanning, het toedienen van additieven, het afvullen en de logistiek wordt ten behoeve van een allesomvattende procesplanning en -besturing centraal bijeengebracht. Samen met deskundigen van M + W Process Automation GmbH is volgens de modernste industrie- en ICT-normen een oplossing ontwikkeld die ervoor zorgt dat charges in hoge mate geautomatiseerd kunnen worden behandeld.

Aan kop in de smeermiddelenchemie

„Wat de automatisering bij Rhenus Lub zo uniek maakt, is de verticale en horizontale integratie van alle gegevensstromen in de onderneming en hun gebruik voor de productiebesturingssystemen. Daarmee gaat onze klant aan kop in zijn branche“, bevestigt Stephan Engels, ingenieur en hoofd automatiseringstechniek bij M + W. In tegenstelling tot de chemische industrie, die in de regel continu grote partijen produceert, biedt de smeermiddelenspecialist uit Mönchengladbach een breed productportfolio van speciale smeervetten voor machinebouw, automobielindustrie, spoorweg- en energietechniek of land- en bosbouw aan. Er moeten bij tijd en wijle wel 1000 productvarianten betrouwbaar worden gepland en aangestuurd. En dat ook nog bij complexe chemische processen. De productie van de zeer gespecialiseerde polyureavetten vergt bijvoorbeeld meer dan 30 afzonderlijke processtappen. In elke stap moet gewaarborgd zijn dat de juiste toeslagstoffen op het juiste tijdstip aan de juiste productieketel worden toegevoerd. Tegelijkertijd moet elke procesparameter kloppen – bijvoorbeeld de keteltemperatuur en de draaisnelheid van de roerwerken.

Dankzij de vastlegging van alle procesgegevens en de verwerking van die gegevens binnen de nieuwe ICT-oplossing verloopt de productie met hogere precisie dan ooit tevoren. Klanten profiteren bovendien van nog een kwaliteitstoename en van het transparantere productieproces, omdat alle procesparameters zeer nauwgezet worden gedocumenteerd. De smeermiddelenspecialist uit Mönchengladbach slaagt erin een hogere precisie te bereiken, ondanks het feit dat deels natuurlijke grondstoffen met wisselende eigenschappen worden gebruikt. „Het doelmatige gebruik van gegevens en individuele algoritmen stelt ons in staat de meest uiteenlopende wisselwerkingen binnen de complexe productie nog beter te beheersen, de productie nauwkeuriger aan te sturen en zo afgekeurde charges te voorkomen“, resumeert dr. Max Reiners, eigenaar van Rhenus Lub.

Over Rhenus Lub

Rhenus Lub is een internationale systeemaanbieder van speciale smeermiddelen, toepassingsadvies en procesoplossingen voor de metaalbewerking en -verwerking. Het bedrijf dat in 1882 in Mönchengladbach werd opgericht, ontwikkelt en produceert watermengbare en niet-watermengbare koelsmeermiddelen voor veeleisende verspaning, speciale producten voor omvorming en speciale vetten en oliën. Tot de klanten behoren toonaangevende bedrijven uit de machinebouw, de auto-industrie en toeleveringsbedrijven voor de auto-industrie, de wentellagerindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de lucht- en ruimtevaartsector.

Als toonaangevende innovator investeert Rhenus Lub meer dan gemiddeld in onderzoek en ontwikkeling. Meer dan 20% van alle werknemers zijn op dat gebied werkzaam. Rhenus Lub is met dochterondernemingen en vertegenwoordigingen in het buitenland in 31 landen actief.

www.rhenuslub.de