Profi-GTL slijp olien

Nieuwe professionele Profi-GTL slijp oliën combineren prestaties, innovatie en veiligheid

  • Hogere smeercapaciteit bij zeer goede processtabiliteit
  • Verbeterde gezondheidsbescherming door GTL-basisolie zonder aromaten
  • Probleemloze overgang dankzij de rhenus overstapservice

De smeermiddelenfabrikant Rhenus Lub presenteert met rhenus EHM 12 en rhenus EU 12 twee nieuwe slijpoliën op basis van toekomstbestendige GTL-technologie, die aan alle voorwaarden voldoen om op de lange termijn uit te groeien tot de geprefereerde smeermiddelen in moderne productieprocessen. Deze producten zijn uitermate geschikt voor het intensieve slijpen van harde metaalsoorten, vertandingsdelen en gereedschappen, en vormen een effectieve combinatie van prestaties, innovatie en veiligheid. Met een zeer goede processtabiliteit, een hogere smeercapaciteit en een verbeterd schuimgedrag zijn de nieuwe Profi-GTL-oliën van Rhenus Lub een zeer goed alternatief voor gangbare producten op basis van minerale oliën en hydrocrack-oliën alsook polyalfaolefinen (PAO‘s). Door de aromatenvrije GTL-basisolie zijn ze ook vanuit gezondheidsoogpunt zeer aanbevelenswaardig. Een overgang naar de Profi-GTL-oliën is door de overstapservice van Rhenus Lub probleemloos realiseerbaar: de smeermiddelenfabrikant houdt het proces tijdens de overgang stabiel en maakt een eenvoudige en risicoloze overstap mogelijk.

Krachtig totaalpakket

Met de Profi-GTL-oliën rhenus EHM 12 en rhenus EU 12 bereiken gebruikers een nieuw productieniveau. Ze profiteren niet alleen van geoptimaliseerde proceskosten in vergelijking met conventionele producten, maar zijn dankzij een symbiose tussen de nieuwe GTL-technologie en een intelligente combinatie van additieven in staat om de prestaties continu te verhogen.

Doorslaggevend daarbij is de bijzondere formulering van de nieuwe producten van rhenus en de eigenschappen ervan: de Profi-GTL-oliën hebben een extreem hoog vlampunt van meer dan 200 °C en een gunstig anti-nevelgedrag, waardoor in het gebruik de gezondheidsbescherming wordt verbeterd en het brandgevaar wordt uitgebannen. Ze scheiden lucht uitstekend af en zorgen voor een grotere en effectievere koeling van het werkstuk, terwijl bewerkingsmachines door het goede spoelvermogen schoon blijven. Het extreem lage verdampingsverlies van de nieuwe producten resulteert in een lager verbruik, wat weer een positief effect heeft op de kosten. Tegelijkertijd zorgt het uitstekende schuimgedrag voor minder slijtage van de gebruikte gereedschappen. Gebruikers realiseren daardoor duidelijke langere gereedschapsstandtijden en nog meer kostenbesparingen.

GTL workpieces

Overstapservice voor een naadloze overgang

Om ervoor te zorgen dat gebruikers zonder risico kunnen overstappen op de Profi-GTL-oliën, bieden de experts van Rhenus Lub daarbij ondersteuning in de vorm van een overstapservice. De service waarborgt de vereiste veiligheid bij procesaanpassingen, aldus Meinhard Kiehl, directeur Marketing en Productmanagement bij Rhenus Lub: “Wij zijn nauw verbonden met de industrie en begrijpen dat bedrijven meer dan ooit om eenvoud en veiligheid in hun productieprocessen vragen. Als het proces eenmaal stabiel draait, zijn veranderingen vaak niet gewenst. Zo kan het gebeuren dat er oliën worden gebruikt waarvoor de nieuwe en krachtige Profi-GTL-oliën een beter alternatief zouden zijn.”

Als proceskenner biedt Rhenus Lub ondersteuning in de vorm van advies bij de overgang naar de GTL-technologie. “Wij begeleiden de overgang naar onze moderne GTL-producten van zeer nabij en bieden onze klanten zo de mogelijkheid om hun productieproces op geen enkel moment gevaar te laten lopen”, vult Kiehl aan.

rhenus Profi-GTL-oliën stellen nieuwe maatstaven bij de arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming

Naast kostenbesparingen en een verbeterde procesveiligheid stellen de Profi-GTL-oliën ook wat betreft milieu-, brand- en gezondheidsbescherming nieuwe maatstaven. Voor Daniele Kleinmann, productmanager Koelsmeermiddelen bij Rhenus Lub, is dat doorslaggevend: “Werkgevers moeten er nu en in de toekomst meer dan ooit op gericht zijn niet alleen te voldoen aan hun zorgplicht tegenover werknemers, maar ook de gezondheid van de machine-operators actief te beschermen. Onze Profi-GTL-oliën rhenus EHM 12 en rhenus EU 12 overtuigen behalve door hun bijzondere smeercapaciteit en zeer goede schuimgedrag ook door een verbeterde arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming: door de lage vluchtigheid en de geringere verdamping komt er minder olienevel in de longen van de machine-operators, terwijl het hogere vlampunt bovendien de bedrijfsveiligheid verbetert. Omdat de Profi-GTL-oliën vrij zijn van aromaten, zware metalen en zink- en chloorverbindingen, neemt tegelijkertijd het risico op huidaandoeningen af.”

Innovatief procedé voor toekomstbestendige producten

GTL-oliën ontstaan door een chemisch procedé waarbij aardgas wordt omgezet in een synthetische en daardoor uiterst schone olie. Door het ontbreken van minerale olie zijn de Profi-GTL-oliën van Rhenus Lub uitermate toekomstbestendig. Naast de reeds verkrijgbare slijp oliën rhenus EHM 12 en rhenus EU 12 ontwikkelt Rhenus Lub momenteel nog andere producten op basis van de innovatieve GTL-technologie.

Hans Jürgen SchlindweinDr. Hans Jürgen Schlindwein
Hoofd O&O, afdeling Kwaliteitscontrole KSM

Telefoon +49 2161 5869-249

schlindwein@rhenusweb.de