Met rhenus FU 800 introduceert Rhenus Lub een zeer aantrekkelijk product voor alle gebruikers die niet willen kiezen tussen actieve bescherming van de gezondheid enerzijds en prestaties anderzijds, maar evenveel waarde hechten aan beide.

Wat tot nu toe onmogelijk leek, hebben de ontwikkelaars van Rhenus Lub nu toch gerealiseerd: een koelsmeermiddel dat aan de hoogste eisen voldoet als het gaat om gezondheid, maar dat tevens ongeëvenaarde prestaties belooft die op de markt hun gelijke niet kennen.

„Je zou kunnen zeggen dat er voor ons een droom in vervulling is gegaan. In alle testreeksen overtuigde het product van meet af aan door zijn prestaties, terwijl toch volledig is afgezien van het gebruik van amines, boorzuur en formaldehyde-depots. En als klap op de vuurpijl hanteren wij pH-waarden van 8,5 en lager“, vertelt dr. Hans-Jürgen Schlindwein, hoofd R&D koelsmeermiddelen bij Rhenus Lub.

Het nieuwe koelsmeermiddel sluit naadloos aan bij de traditie van Rhenus Lub. Sinds jaar en dag valt deze onderneming steeds opnieuw op met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van koelsmeermiddelenRL zonder amines en zonder boorzuur en wordt daardoor gezien als toonaangevend op dat gebied.

rhenus FU 800 – een langdurig stabiele allrounder

Het nieuwe koelsmeermiddel is zeer geurneutraal en heeft een vriendelijk witte kleur, en dat gedurende zijn hele gebruiksduur of zelfs nog langer. Maar bij alle voordelen voor mens en milieu is voor de procesverantwoordelijke mensen maar een ding doorslaggevend: de prestaties.

Ook hier geeft Rhenus Lub antwoorden. Bij de universele bewerking van een verscheidenheid aan materialen bereikt het product zonder uitzondering eersteklas waarden. Dat blijkt uit talrijke tests bij bekende pilotklanten, die dit product nu al vast in hun assortiment hebben opgenomen. „De terechte, maar soms ook moeilijke discussie met zorginstanties, ondernemingsraden en niet op de laatste plaats met de werknemers zelf over huidirritaties en soortgelijke reacties is nu eindelijk verleden tijd“, verklaart een direct betrokken leidinggevende bij een grote toeleverancier voor de automobielindustrie. „Ik heb geen zorgen meer over het proces en mijn medewerkers zijn tevreden. Meer heb ik niet nodig“, vervolgt de verantwoordelijke bedrijfsleider, die met het gebruik van rhenus FU 800 de concurrentiepositie van zijn bedrijf echt ziet verbeteren.

Daarnaast zijn verschillende ondernemingen in de metaalbewerkingsbranche medebepalend geweest voor de ontwikkeling van het product. Zo kon worden gewaarborgd dat het nieuwe product geschikt zou zijn voor de meest uiteenlopende bewerkingsmethoden en materialen. Van draaien, boren en frezen tot diepboren en draadsnijden worden alle bewerkingsmethoden door het nieuwe product afgedekt. Of het nu om staal, gietijzer, non-ferrometalen of titaan gaat, dit innovatieve product voelt zich in de metaalbewerking overal thuis. Rhenus Lub wijst er bovendien op dat de sterke kanten van rhenus FU 800 ook bij de bewerking van uiteenlopende aluminiumlegeringen volledig tot uiting komen.

Kosten besparen met rhenus FU 800

Met rhenus FU 800 bereiken klanten betere resultaten voor minder kosten. Dat bevestigt ook de Starrag Group in Mönchengladbach: als reële test had Rhenus Lub het product daar gepresenteerd zonder expliciet te wijzen op de bijzondere samenstelling. De klant was dus aanvankelijk alleen gefixeerd op de prestaties. Michael Bleckmann, Head of Manufacturing Starrag Group en in die hoedanigheid eindverantwoordelijke voor de verspaningsprocessen binnen de Starrag Group, is enthousiast: „rhenus FU 800 voldoet overduidelijk aan alle prestatie-eisen. Wij hebben een zeer goed spoelvermogen en goede schuimeigenschappen vastgesteld. De vervangingsintervallen waren indrukwekkend!“
In de praktijk van de metaalbewerking doet de nieuwe fluid geen enkele concessie: nog voordat het in de handel verkrijgbaar is, heeft rhenus FU 800 in gebruikstests bij klanten in de meest uiteenlopende branches laten zien dat het een zeer effectief product is. Het samenspel tussen een langdurige stabiliteit en een geringe navulconcentratie tussen 1,5 en 2,5% ligt ten grondslag aan de kostenbesparing die aantoonbaar met het product kan worden behaald.

„Met rhenus FU 800 kunnen wij het vooroordeel dat meer voordelen voor het milieu en de gebruiker altijd gepaard gaan met lagere prestaties, definitief ontkrachten“, bevestigt dr. Schlindwein.

Klanten profiteren gezondheidstechnisch meteen dubbel

Op het punt van gezondheid en de bescherming daarvan zijn smeermiddelenexperts en gebruikers het eens: wat niet in de vloeistof aanwezig is, kan al helemaal geen schade toebrengen. Rhenus Lub had daarom bij de formulering van rhenus FU 800 in het bijzonder die bestanddelen op het oog waarvan het gebruik volgens de huidige kennis van zaken ook in de verste verte niet zou kunnen leiden tot huidirritaties, gezondheidsklachten of zelfs tot schade aan het menselijk genetisch materiaal. Het resultaat is een zeer gebruiksvriendelijk koelsmeermiddel, waarbij consequent is afgezien van het gebruik van boor, amines en formaldehydedepots.

Veilig, conform de wet en dus zonder extra scholings-, bewakings- en etiketteringsplicht – dat is waar rhenus FU 800 voor staat.

Dr. Hans Jürgen Schlindwein, hoofd laboratorium voor in water mengbare koelsmeermiddelen bij Rhenus Lub in Mönchengladbach: „Wij hebben een manier gevonden om schadelijke stoffen door middel van innovatieve recepturen of bestanddelen overbodig te maken. Daarmee gaan wij veel verder dan wettelijke verplichtingen en arbo-voorschriften. Voor ons onderzoekers gold de uitdaging de eigenschappen die amine- en boorzuurhoudende aanvullingen, maar ook een formaldehydedepot als middel voor naconservering aan het koelsmeermiddel zouden geven, te ondervangen door innovatieve formuleringen.“

Klanten van Rhenus Lub profiteren meteen dubbel van de nieuwe formulering: de volledig aminevrije formulering van het koelsmeermiddel voorkomt de gevreesde vorming van kankerverwekkende nitrosamines. En door geen gebruik te maken van boorzuur en formaldehydedepots wordt zelfs het geringste risico dat het product kankerverwekkend is of schadelijk voor de voortplanting al van tevoren uitgesloten. Omdat het innovatieve koelsmeermiddel niets bevat wat gevaarlijk zou kunnen zijn voor mens of milieu, is het vrijgesteld van etiketteringsplicht.

Dit zorgt niet alleen voor een goed gevoel bij werknemers wanneer zij met zo’n koelsmeermiddel werken. Ook tijdrovende scholing en een eventuele aanpassing van machines en installaties behoren met rhenus FU 800 tot het verleden. Daarmee is het nieuwe product voor gebruikers ook in economisch opzicht de moeite waard.

Over Rhenus Lub

Rhenus Lub is een internationale systeemaanbieder van speciale smeermiddelen, toepassingsadvies en procesoplossingen voor de metaalbewerking en -verwerking. Het bedrijf dat in 1882 in Mönchengladbach werd opgericht, ontwikkelt en produceert watermengbare en niet-watermengbare koelsmeermiddelen voor veeleisende verspaning, speciale producten voor omvorming en speciale vetten en oliën. Tot de klanten behoren toonaangevende bedrijven uit de machinebouw, de auto-industrie en toeleveringsbedrijven voor de auto-industrie, de wentellagerindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de lucht- en ruimtevaartsector.
Als toonaangevende innovator investeert Rhenus Lub meer dan gemiddeld in onderzoek en ontwikkeling. Meer dan 20% van alle werknemers zijn op dat gebied werkzaam. Rhenus Lub is met dochterondernemingen en vertegenwoordigingen in het buitenland in 31 landen actief.

www.rhenuslub.de