„Industrie 4.0“ iedereen heeft het erover, maar wat gaat er echt schuil achter deze voor de hand liggende kreet? Uit recent onderzoek blijkt: 30 tot 50 procent van de ondervraagde beslissers uit industrie en bedrijfsleven weet niet wat het verzamelbegrip „Industrie 4.0“ daadwerkelijk betekent of wat zij ervan moeten vinden. Dit blijkt uit een onderzoek van de ICT-onderneming CSC onder 900 beleidsmakers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en uit een enquête onder machineconstructeurs uit tien voor de automatisering relevante branches door Quest TechnoMarketing.

Welke opportunity’s de digitale koppeling van productieprocessen en de integratie in het ondernemingsbreed creëren van toegevoegde waarde in een toekomstgerichte onderneming biedt, laat momenteel de middelgrote onderneming Rhenus Lub uit het Duitse Mönchengladbach zien. Dit familiebedrijf heeft in de afgelopen jaren in totaal ca. twee miljoen euro geïnvesteerd in de verdere uitbreiding van zijn vetfabriek volgens het principe van „Industrie 4.0“. Het resultaat kan worden beschouwd als een enorme sprong voorwaarts in de automatiseringstechniek bij de productie van speciale smeervetten: in het kader van een specifieke aanpassing op maat van een standaardsoftwarepakket, een exercitie die uniek is in de wereld, is nu bij Rhenus Lub de volledige productie inclusief afvulling gedigitaliseerd. Vanzelfsprekend is de ICT-oplossing voor de productie geïntegreerd in het ondernemingsbrede ERP-systeem. Het familiebedrijf maakt nu smeermiddelen van geheel nieuwe kwaliteiten bij de productie en met maximale precisie op basis van strenge wetenschappelijke criteria en de hoogste industriële normen, zoals deze bijvoorbeeld in de automobielindustrie en in de machinebouw bekend zijn.

Alles begint met een eerste stap

Een belangrijke eerste stap van de pure vetproductie in de richting van „Industrie 4.0“ heeft het bedrijf al eind 2005 gezet met de inbedrijfname van zijn gespecialiseerde vetfabriek. Toen al werden de vijftien moderne productielijnen uitgerust met ca. 1200 sensoren, processensoren, servomotoren en actuatoren, die bijna allemaal elektronisch kunnen worden aangestuurd. Dankzij de recentelijk ontwikkelde ICT-mogelijkheden worden deze gegevens nu uitgebreid met informatie uit de goederenontvangst, over de materiaalbehoefteplanning, de productieprocessen, het toedienen van additieven, het afvullen en de logistiek en ten behoeve van een allesomvattende procesplanning en -besturing centraal bijeengebracht.

Automatische besturing zorgt voor kwaliteitsvoorsprong

Op deze informatiebasis hebben de smeermiddelenexperts samen met de specialisten van M + W Process Automation GmbH op basis van standaardsoftware een speciale ICT-oplossing uitgewerkt, waarmee afzonderlijke charges volgens gespecificeerde recepturen op drie etages in hoge mate geautomatiseerd kunnen worden geproduceerd: met roerwerken op de bovenste, nabehandelingsinstallaties op de middelste en afvulinstallaties op de onderste etage van de vetfabriek. Via 20 km pijpleiding met 700 regelkleppen worden de toeloop, de tussenproducten en de eindproducten flexibel van de ene bewerkingsstap naar de volgende gedirigeerd. De afzonderlijke productielijnen zijn zo flexibel uitgevoerd dat Rhenus Lub hoogwaardige smeervetten kan produceren in charges van 30 tot 11.000 kg, waarbij deze charges exact zijn aangepast aan de betreffende use case. Flexibiliteit is daarbij juist dankzij de geavanceerde automatisering voortdurend gewaarborgd – ook met het oog op de toekomst.

Want de smeermiddelenspecialist uit Mönchengladbach biedt zijn klanten in de machinebouw, automobielindustrie, spoorweg- en energietechniek of land- en bosbouw een breed portfolio aan van smeervetten op maat. Dit betekent voor de productie dat er bij tijd en wijle wel 1000 productvarianten in complexe chemische processen moeten worden gemaakt en van tevoren moeten worden gepland. De productie van een zeer gespecialiseerd polyureavet bestaat bijvoorbeeld uit meer dan 30 afzonderlijke stappen. Deze worden nu automatisch aangestuurd en bewaakt. Pas wanneer de juiste toeslagstof op het juiste moment bij de productieketel beschikbaar is, wordt de volgende processtap door het programma vrijgegeven. Ook andere procesparameters, zoals de keteltemperatuur en de draaisnelheid van de roerwerken, zijn met de nieuwe ICT-oplossing volledig geautomatiseerd.

Dezelfde kwaliteit – altijd

Dankzij de nieuwe procesbesturing wordt zelfs de productie van complexe vetrecepturen nu opnieuw nauwkeuriger en transparanter, waarbij vooral de reproduceerbaarheid toeneemt. De smeermiddelenspecialist uit Mönchengladbach slaagt hierin, ondanks dat deels natuurlijke grondstoffen met uiteenlopende eigenschappen worden gebruikt. „Met onze investering hebben wij onszelf gepromoveerd naar de eredivisie“, benadrukt dr. Reiners. „Het doelmatige gebruik van gegevens en individuele algoritmes stelt ons in staat de wisselwerkingen in de complexe productie nog beter te beheersen, de productie nauwkeuriger aan te sturen en zo te voorkomen dat we charges moeten afkeuren.“

Automatisering ontlast medewerkers

Ook het personeel van Rhenus Lub wordt met de automatisering van de modernste vetfabriek ter wereld veel minder belast. Omdat alle productieprocessen op de nieuwe informatiebasis nog nauwkeuriger kunnen worden gepland, kunnen ook de smeermiddelenexperts hun werktijden preciezer bepalen en effectiever gebruiken. Een gebrekkige bezettingsgraad, wachttijden, maar vooral ook vermijdbare productiepieken behoren tot het verleden. Dat betekent een gelijkmatigere benutting van de capaciteit en minder stress. Tegelijkertijd worden de medewerkers dankzij de geautomatiseerde besturing van de afzonderlijke productiestappen behoed voor het maken van fouten. Als er bijvoorbeeld additieven strikt volgens receptuur moeten worden bijgevoegd, zijn er nu speciale programma’s die erop toezien dat steeds op het juiste moment de juiste hoeveelheid in de kookketel terechtkomt.

„Maar de digitalisering betekent niet dat wij arbeidsplaatsen gaan schrappen – integendeel“, vervolgt dr. Reiners. „In Duitsland en Europa is de concurrentie in onze branche moordend. Met onze oplossing volgens het principe van Industrie 4.0 staan wij aan de top van de smeermiddelenleveranciers en blijven ook in de toekomst een belangrijke partner voor bekende machinebouwers en autofabrikanten, voor de spoorwegindustrie en voor nog heel veel andere branches. De nieuwe investering helpt ons dus eerder arbeidsplaatsen veilig te stellen – en hopelijk op termijn ook nieuwe te creëren.“

Over Rhenus Lub

Rhenus Lub is een internationale systeemaanbieder van speciale smeermiddelen, toepassingsadvies en procesoplossingen voor de metaalbewerking en -verwerking. Het bedrijf dat in 1882 in Mönchengladbach werd opgericht, ontwikkelt en produceert watermengbare en niet-watermengbare koelsmeermiddelen voor veeleisende verspaning, speciale producten voor omvorming en speciale vetten en oliën. Tot de klanten behoren toonaangevende bedrijven uit de machinebouw, de auto-industrie en toeleveringsbedrijven voor de auto-industrie, de wentellagerindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de lucht- en ruimtevaartsector.

Als toonaangevende innovator investeert Rhenus Lub meer dan gemiddeld in onderzoek en ontwikkeling. Meer dan 20% van alle werknemers zijn op dat gebied werkzaam. Rhenus Lub is met dochterondernemingen en vertegenwoordigingen in het buitenland in 31 landen actief.