Verklaring 2017-09-12T18:28:57+00:00

Impressum

Gegevens conform § 5 TMG:

Rhenus Lub B.V.
Koperslager 7
“Industriegebied. Watergoor”
3861 SJ Nijkerk

Beherende vennoot:

GiMaGro B.V.
Registerinschrijving: 809089476
Kantoor van inschrijving: Kamer van koophandel te Amersfoort
Registernummer: 32080353
Oude Zevenhuizerstraat 11
3824KA Amersfoort

Vertegenwoordigd door:

M.R. Gros

Contact:

Telefoon: +31 318 596180
info@rhenuslub.nl

Registerinschrijving:

registratie in het handelsregister
Kantoor van inschrijving: Kamer van koophandel te Arnhem
Registernummer: 812070902

BTW-ID:

Omzetbelasting-identificatienummer conform § 27 a Wet op de omzetbelasting: NL812070902B01

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s is uiterst zorgvuldig samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garant staan. Als serviceaanbieder zijn wij conform § 7 al.1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als serviceaanbieder echter niet verplicht om toegestuurde of opgeslagen externe informatie te bewaken of onderzoek uit te voeren naar omstandigheden, die wijzen op een niet toegestane activiteit. Verplichtingen tot de verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Een aansprakelijkheid op dit gebied is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete rechterlijke schending. Bij het bekend worden van desbetreffende rechterlijke schendingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Alle offertes zijn niet bindend. Wij behouden ons uitdrukkelijk voor, delen van de website of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarvan we op de inhoud geen invloed hebben. Daarom kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. Wij hebben bij de eerste verbinding met de externe links de externe inhoud gecontroleerd op het bestaan van mogelijke rechtsschendingen. Op het moment van de verbinding waren er geen rechtsschendingen herkenbaar. Wij hebben geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte pagina’s. Wij maken ons de inhoud van de externe website en externe bijdragen uitdrukkelijk niet eigen, wij distantiëren ons veeleer uitdrukkelijk van deze inhoud. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s kan echter niet gevergd worden zonder concrete aanwijzingen van een rechtsschending. Bij het bekend worden van rechterlijke schendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitanten van de pagina’s samengestelde inhoud en producten op deze pagina’s zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en ieder soort gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur, c.q. fabrikant nodig. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor het privé-, niet commerciële gebruik. Voor zoverre de inhoud op deze pagina niet door de exploitant is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name wordt de inhoud van derden als dusdanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hierop te wijzen. Bij het bekend worden van rechterlijke schendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is in het algemeen zonder aanduiding van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zoverre op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) gegevens verkregen worden, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht in internet (bv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht openbaar gemaakte contactgegevens door derden voor toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee met nadruk bestreden. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in het geval van de ongewenste toezending van reclameinformatie, bijvoorbeeld door spammails.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie vergaarde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort.

Alleen in speciale gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de eigenaar van de website te melden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geregistreerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of http://www.google.com/analytics/terms/us.html en http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html of http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Wij wijzen u erop dat deze website Google Analytics met het toevoegsel „gat._anonymizeIp();“ gebruikt om een direct verband met de persoon uit te sluiten.

Miscellaneous

These Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with German law. You agree to submit to the exclusive jurisdiction of Germany.

Concept en omzetting:

Agency for Marketing and Communication
www.alldesign.de

Foto’s:

Michael Dannenmann
Corbis
Fotolia
Imagesource